5 อันดับงูมีพิษ สุดอันตราย

งูถือเป็นสัตว์ที่พบได้ทั่วไป ทุกพื้นที่ของโลก งูมีหลายสายพันธุ์นับล้าน งูบางประเภทมีพิษร้ายแรง บางปร […]

Tags: